Logotyp Läkemedelsskadenämnden
33096202-close-up-hand-of-woman-holding-pen-thinking-and-writing (1).jpg

Vill du få ditt ärende prövat i Läkemedelsskadenämnden?

Om du inte är nöjd med Läkemedelsförsäkringens beslut i ett ärende om läkemedelsskada, kan du begära prövning i Läkemedelsskadenämnden.

expand indicator

Sammanställning av ärendet

Inför nämndens prövning sammanställer Läkemedelsförsäkringen ärendet i ett så kallat PM som tillsammans med bilagor skickas till dig. I PM:et sammanfattar bolaget ärendet och bifogar de handlingar som ligger till grund för beslutet de fattat. I samband med detta får du möjlighet att lämna synpunkter på innehållet och lägga till nytt material. 

expand indicator

Ärendet kommer till nämndens kansli

När ditt ärende kommit in till Läkemedelsskadenämndens kansli får du ett brev som bekräftar detta. Av bekräftelsen framgår ditt ärendenummer och vem som är föredragande jurist. Nämnden har då mottagit PM:et med bilagor samt de eventuella kompletteringar du har gjort. Nämnden får även tillgång till bolagets skadeakt, det vill säga alla handlingar som hör till ditt ärende. Ärendena behandlas i turordning från att de kommer in till kansliet.

Du kan komplettera ärendet även när det har skickats in till nämnden. Om kompletteringar skickas in kan ärendet komma att återföras till Läkemedelsförsäkringen för ett nytt ställningstagande. En komplettering i sent skede kan därför fördröja ärendet. 

expand indicator

Ärendet behandlas i nämnden

Ditt ärende tas upp vid ett sammanträde i Läkemedelsskadenämnden. Före sammanträdet får nämndens ledamöter alla handlingar och läser in sig på ditt ärende. Handlingarna är PM:et med bilagor och de eventuella tillägg som kommit in.

På sammanträdet föredrar en jurist från nämndens kansli ditt ärende. Därefter diskuterar nämndens ledamöter ärendet och fattar sedan beslut

Vissa ärenden avgörs genom ett förenklat förfarande där ordföranden ensam fattar beslut. Ärenden av principiell karaktär ska dock alltid tas upp vid ett sammanträde.

expand indicator

Nämndens yttrande

Nämndens beslut skrivs under av ordföranden och den föredragande juristen. Yttrandet skickas sedan till försäkringsbolaget.

Nämndens yttranden är rådgivande. Det betyder att försäkringsbolaget inte måste följa yttrandet men så sker nästan alltid.

Efter det att nämnden har avgett sitt yttrande fattar Läkemedelsförsäkringen beslut i ditt ärende. Nämndens yttrande skickas till dig tillsammans med detta beslut. Du får även information om vad du kan göra om du inte är nöjd med Läkemedelsförsäkringens nya beslut. Har du frågor om hur det går till kan du kontakta Läkemedelsförsäkringen.

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss" - Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Läkemedelsskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Bestämmer om cookie-rutan ska visas Läkemedelsskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
PerformanceCookiesAccepted Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda Läkemedelsskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Läkemedelsskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Läkemedelsskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_SentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Läkemedelsskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Läkemedelsskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar