Om du inte är nöjd

Har du fått ett beslut från läkemedelsförsäkringen som du inte är nöjd med? Du kanske inte fick rätt till ersättning eller den blev för låg. Då har rätt att på egen begäran få en ny objektiv prövning hos Läkemedelsskadenämnden. Det kostar dig ingenting. Kontakta försäkringsbolaget och begär prövning hos oss. Bolaget sammanställer materialet, låter dig godkänna eller komplettera och sänder det sedan till oss.

Nämnden består av oberoende experter inom juridik, medicin, ersättningsfrågor samt representanter för patienter och försäkringsbolag. Merparten av ledamöterna är utsedda av regeringen.

ViewBag.ImageDescription