Logotyp Läkemedelsskadenämnden
3631925-couple-sitting-on-the-bench-with-their-back-to-the-camera (1).jpg

Har du frågor om läkemedelsskador?

 

Här har vi samlat några vanliga frågor till oss på Läkemedelsskadenämnden och svaren på dessa. Har du frågor som du inte finner svar på här är du alltid välkommen att kontakta oss. 

 

expand indicator

Kan jag anmäla en felmedicinering?

Anser du att du har fått en skada på grund av en felaktig förskrivning av läkemedel? Det kan handla om att du har fått fel läkemedel, att läkemedlet förskrivits i oriktig dos eller att på felaktig indikation. I så fall kan du anmäla en felmedicinering. Kontakta Löf om det gäller offentligt finansierad vård. 

Har du fått ett läkemedel förskrivet av en privat vårdgivare ska du kontakta den vårdgivaren och fråga i vilket försäkringsbolag som vårdgivaren har sin patientförsäkring. Därefter ska du anmäla din skada till vårdgivarens försäkringsbolag. 

Om du inte har några synpunkter på själva förskrivningen men anser att du fått biverkningar av ett läkemedel, ska du anmäla din skada till Läkemedelsförsäkringen.
Du kan naturligtvis anmäla både en felaktig förskrivning av läkemedel och biverkningar av en läkemedelsbehandling.

expand indicator

Vad menas med åtagandet?

”Åtagande att utge ersättning för läkemedelsskada” (Åtagandet) är en samling försäkringsvillkor som bestäms av LFF Service AB. Dessa villkor innehåller bestämmelser om rätten till ersättning från försäkringen och ersättningens storlek. Nämnden verkar för en enhetlig och rättvis tillämpning av Åtagandet.

expand indicator

Hur överklagar jag Läkemedelsförsäkringens beslut?

Du kan begära att Läkemedelsförsäkringens beslut prövas i Läkemedelsskadenämnden. Kontakta Läkemedelsförsäkringen och begär sådan prövning.

expand indicator

Kostar det något att få ärendet prövat i nämnden?

Prövningen i nämnden är kostnadsfri.

expand indicator

Kan jag få ersättning för ombudskostnader?

Du kan inte få ersättning för ombudskostnader när ditt ärende prövas hos Läkemedelsskadenämnden. Om nämnden kommer fram till att du har rätt till ersättning utöver vad Läkemedelsförsäkringen beslutat, eller om du i övrigt haft befogad anledning att begära utlåtande av nämnden, har du rätt till ersättning för kostnader som du haft för att redovisa din inställning för nämnden. Sådana kostnader kan till exempel vara ombudskostnader.

expand indicator

Hur lång är handläggningstiden hos nämnden?

Vanligtvis tar det mellan 4 till 6 månader att få ett yttrande från Läkemedelsskadenämnden. Just nu har vi dock kraftigt förlängda handläggningstider vilket vi beklagar. Ärenden tas upp i nämnden i den ordning som de kommit in.

expand indicator

Hur ofta har nämnden sammanträde?

Nämnden har sammanträde omkring sex gånger per år.

expand indicator

Vilka ingår i nämnden?

Nämnden består av följande ledamöter:
- en ordförande (en domare)
- två som företräder patienternas intressen
- två medicinskt sakkunniga
- en som är särskilt kunnig i frågor om personskadereglering
- en övrig ledamot

expand indicator

Vem utser ledamöterna i nämnden?

Ordföranden och fyra ledamöter utses av regeringen. Två ledamöter utses av Läkemedelsförsäkringen.

expand indicator

Hur får ledamöterna ta del av mitt ärende?

Ledamöterna i nämnden får tillgång till handlingarna i ärendet för inläsning några veckor innan sammanträdet.

expand indicator

Vem föredrar mitt ärende i nämnden?

Försäkringsjurister som är anställda vid Läkemedelsskadenämndens kansli föredrar ärendet i nämnden. Juristen presenterar muntligen bakgrunden till skadan, patientens ersättningsanspråk och inställning, försäkringsbolagets inställning, relevant utredning i ärendet och frågeställning till nämnden. Därefter diskuterar nämndens ledamöter ditt ärende och fattar beslut.

expand indicator

Kan jag skicka in ytterligare handlingar till nämnden?

Om Läkemedelsskadenämnden får in ytterligare handlingar i ett ärende, kan de komma att skickas vidare till Läkemedelsförsäkringen för en bedömning. Det sker om nämnden anser att de nya handlingarna kan leda till att Läkemedelsförsäkringen ändrar sitt beslut. Läkemedelsförsäkringen måste då ta ställning till de nya handlingarna innan ärendet kan tas upp på nämndens sammanträde. Det kan innebära att hanteringen i nämnden tar längre tid.

expand indicator

Kan jag närvara vid nämndens sammanträde?

Hanteringen i Läkemedelsskadenämnden är skriftlig. Endast om nämnden anser att det är till fördel för utredningen kan du som skadelidande höras. Detta förekommer endast i undantagsfall.

expand indicator

Kan jag överklaga nämndens yttrande?

Nämndens yttranden är slutgiltiga och kan inte överklagas. Yttrandena är däremot rådgivande och Läkemedelsförsäkringen kan välja om de vill följa nämndens bedömning eller inte i sitt slutliga ställningstagande. Om du efter nämndens yttrande är missnöjd med Läkemedelsförsäkringens slutgiltiga beslut, kan du stämma bolaget i allmän domstol.

expand indicator

Kan jag läsa om ärenden som har prövats i nämnden?

Nämndens referatsamling innehåller ett urval av tidigare prövade ärenden. Publicerade ärenden hittar du här

expand indicator

Är nämndens handlingar offentliga?

Nej, Läkemedelsskadenämnden är inte någon myndighet utan är en enskild verksamhet. Hanteringen av ärendena sker under tystnadsplikt.

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss" - Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Läkemedelsskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Bestämmer om cookie-rutan ska visas Läkemedelsskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
PerformanceCookiesAccepted Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda Läkemedelsskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Läkemedelsskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Läkemedelsskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_SentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Läkemedelsskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Läkemedelsskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar